explaintionprize

Beantwoord alle 10 vragen binnen de tijd en probeer de hoogste score te halen. Scoor jij meer punten dan Bert?

Test je Bijbelkennis:
Neem het op tegen Bert van Leeuwen met 10 pittige meerkeuze vragen.
Voor ieder goed antwoord binnen de tijd krijg je 2 punten.
Beantwoord daarna de bonusvraag waarin je binnen de tijd een Bijbels woord moet raden.
Voor iedere seconde die je tijdens de bonusvraag overhoudt, krijg je een extra punt.
Je score bepaalt je prijs:
Heb je aan het einde minder dan 5 punten dan maak je kans op de kleinste prijs.
Bij 5 tot 8 punten is de prijs groter. Voor de hoofdprijs moet je meer dan 16 punten hebben gehaald. Kijk op het prijzenscherm om te zien wat je allemaal kunt winnen.